Info

Jasmine

Et harmonisk sted for børn

Vores Institution

Børnehuset Jasmine er en privat dagliginstution

som ligger i Husum. I Jasmine er der plads til 46 børn fordelt på 3 stuer: en vuggestuegruppe med børn i alderen 6 måneder - 3,0 år og to børnehavegrupper med børn i alderen 3,0 - 6 år.


Kl.9.30

Dit barn skal være mødt inden kl. 9:30. Hvis dit barn er sygt, holder fri/ferie eller er nødsaget til at komme senere, skal du ringe til stuen og meddele om dette inden.


kl. 9.30

Holder vi samling på stuerne. Vi får lidt frugt og mælk og synger, laver rim og remser, taler om dagens dag mm. Derfor er det en god ide, at komme inden samlingen begynder.


Når dit barn starter

Når jeres barn starter i Jasmine udfylder I et stamkort, hvor I oplyser om: arbejdstelefonnumre, mobilnumre, hjemmenummer, vaccinationer, og telefonnummer på familie/venner, der må hente barnet. Vi har en grundlæggende plan for hvordan vi gør, men tager selvfølelig hensyn til hvert enkelt barn og familie. Det tager ca. en uge og har i mindre tid finder vi ud af det sammen.

Overgangen fra vuggestue til børnehave, foregår på den måde at i som forældre bliver indkaldt til en samtale hvor der er en pædagog fra vuggestuen og en pædagog fra børnehaven. Der vil der blive aftalt nærmere, om hvordan overgangen kommer til at foregå, hvem der vil tage sige af indkøringen osv. Som udgangspunkt sørger vi for, at børn fra vuggestuen bliver kørt godt ind i børnehaven. Det er ikke noget, I skal tage fri for. Vi tager børnene på besøg i børnehaven og børnehaven kommer ligeledes også og besøger de børn, de skal modtage fra vuggestuen.


Sygt barn

Hvis dit barn bliver syg i institutionen ringer vi efter dig. Ved forekomsten af smitsomme sygdomme hos børn eller personale vil dette blive bekendtgjort ved opslag. Af hensyn til smittefaren og vort ansvar overfor raske børn, må syge børn ikke modtages i institutionen. Et barn kan ikke anses for rask medmindre, det er feberfrit, det vil sige under 37,5 grader om morgenen og almentilstanden er upåvirket.


Medicin

Som hovedregel må vi ikke give medicin, men i forbindelse med kroniske sygdomme der kræver medicinsk behandling, kan institutionen påtage sig den nødvendige medicingivning. De fleste læger kan ordinere medicinen således, at barnet kan få medicin to gange dagligt


Legetøj

Børnene må gerne medbringe eget legetøj om fredagen. Personalet tager ikke ansvaret for om legetøjet går i stykker, såvel som for om legetøjet bliver væk. Derfor skal forældrene vurdere om det pågældende legetøj kan "tåle" at være med i institutionen.

Personalet tager selvfølgelig det samme ansvar over for børnenes legetøj, som de f. eks udviser overfor tøj o.s.v.


Foto- tilladelse

 

Tilladelse til, at Børnehuset Jasmine benytter billeder af institutionens børn (i medfør af lov om behandling af personoplysninger). Vi vil gerne have billeder/video af børn på vores hjemmeside og i vores trykte materiale. Dette kræver en skriftlig tilladelse fra jer som forældre, som vi vil bede jer om at udfylde, hvis jeres barn må være på billeder, der kommer på vores hjemmeside og i vores trykte materiale.


Dagens rytme i Jasmine

Kl. 7- Åbnes i Børnehuset Jasmine, hvor der serveres morgenmad fra kl.7-8


Kl. 8.30-9 deles børnene op på stuerne.

Kl. 9.00 spiser børnene frugt

Kl. 9.30 Samling med sanglege, rim og remser, ugedagene, tal, årstider, dyr, frugt.

Kl.10.00 Kreative aktiviteter


Før frokost vasker alle hænder.

Kl. 11.00 spiser vi frokost


Kl. 12.00 Vuggestuen: Sovetid

Kl.12.00 Børnehaven: udendørs leg eller motorikrum


Kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad. Det kan være brød, boller, frugt, bagte rodfrugter m.m.


Kl. 15.00-16.00 er der fri leg


Kl. 15:30-kl.16.00 samles vi på en stue.

 

Kl. 16.45 Personale: oprydning i huset: køkken, vaskemaskine, vinduer, Alarm.


Farvel og Tak