Betaling

Jasmine

Et harmonisk sted for børn

Betaling og Priser fra 01. maj 2019

Vuggestuen 0-3 år 3798kr.

Børnehaven 3-6 år 2361kr.


Betalingen dækker vores løn, bleer til barnet, alle måltider og udgifter til materialer og aktiviteter.


Der gives søskenderabat, og der kan søges om økonomisk friplads.


Søskenderabatten er 50 % af den billigste plads, dog baseret på de kommunale takster.


Fripladstilskud søges af forældrene direkte hos kommunen. Institutionen får herefter besked fra kommunen om tilskuddets størrelse og egenbetalingen vil blive reduceret tilsvarende.


Forældrebetalingen forfalder til betaling den 1. i måneden og skal betales via PBS.